Danske Bygningssagkyndige..er et netværk af danske uvildige byggesagkyndige, som tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærkning og købergennemgang i hele Danmark.

Energimærke på boligen

Et energimærke er lovpligtigt når du skal sælge din bolig. Som ejer eller sælger har du pligt til at få foretaget et energimærke af en beskikket energikonsulent. Yderligere er det blevet er en obligatorisk del af salgsopstillingen hos ejendomsmægleren. Boligen må simpelthen ikke sættes til salg før der er udarbejdet et energimærke. Så sørg for at få det lavet i god tid inden du sætter boligen til salg så det ligger klar. Ved bestilling i dag hos Danske Bygningssagkyndige kan vi igennem en standard forløb have energimærket klar inden for 5 arbejdsdage.

Formålet med energimærkning

Det primære formål med at energimærke, er at motivere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger. Men for købere af din bolig er det mest for at se hvad der er af energimæssige udgifter forbundet med købet. Så sørg for at få en god snak med vores energikonsulent når vi kommer ud for at lave energimærket. Måske er det kun få forbedringer der skal laves for at forbedre energimærket, og derved forøge chancerne for at få boligen solgt.

Et energimærke omfatter:

  • En standardiseret beregning af din bygnings forbrug og energimæssige tilstand, beregnet ud fra et normalt forbrug af bygningen.
  • En oversigt over forslag til hvordan du eller boligkøber kan lave energibesparende foranstaltninger og råd om hvorledes energiforbruget i bygningen kan reduceres.
  • Yderligere kan et energimærke indeholde forslag til besparelser på vandforbruget.

Vores energikonsulent beregner energimærket ud fra faste regler, og forudsætningerne er altid skrevet i den endelige energimærke.

Forskellige energimærker til forskellige ejendomstyper

Der er forskellige regler for energimærkning, og hvornår energimærkningen skal udføres. Det afhænger af ejendomstypen. De forskellige ejendomstyper er f.eks. enfamiliehus, flerfamiliehuse, ejerlejlighed, andelsbolig, kontor- og erhvervsejendomme, nybyggeri osv. Et energimærke udarbejdes af vores energikonsulenter, som alle er uddannet og beskikket af Energistyrelsen.

Vi kontakter dig altid inden for en arbejdsdag efter bestilling. Så hvis du bestiller i dag, så kan du have en aftale på plads med en af vores kyndige energikonsulenter på plads allerede imorgen.

Priser for energimærke

Pris for energimærkning af enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse og stuehuse er reguleret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Der ydes rabat ved udførelse samtidig med en tilstandsrapport.