Danske Bygningssagkyndige..er et netværk af danske uvildige byggesagkyndige, som tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærkning og købergennemgang i hele Danmark.

Energimærke for nybyggeri

Alle nye bygninger skal ifølge bygningsreglementet energimærkes. Det betyder at hvis du er ved at få opført en ny bolig, så skal den også have lavet et energimærke.

Energirammen - inden energimærket

I forbindelse med anmodning om byggetilladelse, skal der foreligge en energirammeberegning i elektronisk form, der opfylder bygningsreglementets krav. Energirammen omfatter bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

Såfremt, der sker ændringer i projektet, skal beregningen udføres på ny og indberettes i elektronisk form.

Gennemgang af energiramme og de faktiske forhold

Når dit byggeri færdigmeldes, skal en beskikket energikonsulent eftervise, hvorvidt din bygning nu også er opført efter de krav og forudsætninger, der er i energirammeberegningen. Energikonsulenten skal udarbejde et energimærke med baggrund i de beregninger, der er indsendt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse samt ud fra en registrering af de faktuelle forhold. Alle vores energikonsulenter er kvalificerede til den slags energimærker.

Nødvendig dokumentation til energimærket

Ved besøg af vores energikonsulenten skal der fremlægges dokumentation for anvendte isolerings materiale, isoleringsgrad af skjulte rør i gulve, indreguleringsrapport for varmeanlæg og eventuel ventilationsanlæg samt rapport for målte luftmængder. Disse ting er nødvendige for at vores beskikkede energikonsulent kan udarbejde det lovpligtige energimærke.

Krav til uvildighed omkring energimærket

Det må ikke være den samme konsulent eller firma, der har udført beregningerne i forbindelse med byggetilladelsen som foretager den endelige energimærkning, ligeledes må konsulenten ikke have deltaget i projekteringen af bygningen. Husk derfor, hvis vi har hjulpet dig med energirammen, så må vi ikke hjælpe dig med energimærket, og omvendt.