Danske Bygningssagkyndige..er et netværk af danske uvildige byggesagkyndige, som tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærkning og købergennemgang i hele Danmark.

Energimærke til fler-familiehuse og etageboliger

Krav til energimærke på fler-familie ejendomme

Flerfamilie huse herunder to-familie huse, ejerlejligheder, andelslejligheder , anpartslejligheder (herunder ideelle anparter) skal energimærkes, når de sælges, udlejes eller der overdrages brugsret til andelsboliger.

I de fleste tilfælde må konsulenter, der er godkendt som energikonsulenter for små ejendomme energimærke denne type boliger, typisk ejendomme op til 500 m². Øvrige ejendomme skal energimærkes af konsulenter, der er godkendt som energikonsulent for store ejendomme.

Et energimærke er lovpligtigt i modsætning til tilstandsrapporten. Såfremt du som sælger eller ejer ikke får udarbejdet energimærket, har køberen ret til at få dette udarbejdet på din regning. Så hvis du skal sælge din bolig, så er der med andre ord ikke nogen vej uden om at der skal have lavet et energimærke på ejendommen.

I ejerlejligheder kan ejer på en hvert tidspunkt kræve, at ejerforeningen stiller et gyldigt energimærke til rådighed.

Det er ikke din bolig der skal laves energimærke på

Når man bor i ejerlejlighed eller andelsbolig, så er det bygningen der skal laves energimærke på. Det er ikke kun lejligheden. Alt efter om bygningen er over eller under 500 m², så skal der forskellige energikonsulenter til at lave energimærket. For at vi nemmest kan hjælpe dig, er det derfor nødvendigt at du vælger energimærke-bestilling ud fra de rigtige m². Du skal tage m² for hele ejendommen med i betragtningen når du udfylder vores kontaktformular.

Energimærkets gyldighed

Ved salg eller udlejning må energimærkningen ikke være mere end 5 år gammel, energimærkning udført før 1. september 2006 har dog kun gyldighed på 3 år.

Såfremt energimærkningen sker i forbindelse salg af boligen, kan dette i nogle tilfælde ske sammen med udarbejdelse af tilstandsrapport, da der kan udarbejdes tilstandsrapport på nogle af disse typer ejendomme.

Bygninger over 1000 m2

Såfremt bygningen er større end 1000 m² er bygningen omfattet af krav om regelmæssig energimærkning og skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år

Forbered dig til mødet med os

Ved gennemgang af ejendommen bør følgende foreligge - gerne i kopi:

  • BBR-ejermeddelelse.
  • Bygningstegninger (plan, snit og facader)
  • Seneste årsopgørelser for forbrug af el, vand og varme.
  • Eventuel tidligere energimærkning.
  • For bygninger med hulmur, hvor der er givet bygge tilladelse før 1. februar 1979, skal der foreligge dokumentation for hulmursisolering i form af attest fra autotiseret isolatør, ellers skal energikonsulenten, med ejers tilladelse, udføre en undersøgelse af hulmursisoleringen.
  • Attester for lovpligtige eftersyn og målinger på olie- eller gasfyr eller andre varmekilder.
  • Driftsjournaler
  • Målinger af luftmængder for eventuelle ventilationsanlæg
  • Eventuelle planer for renovering eller ombygningsarbejder på ejendommen.

Selve gennemgangen af ejendommen

Når energikonsulenten kommer på ejendommen, foretages en registrering af bygningen og de dele, der ikke fremgår af tegninger opmåles. Der skal være adgang til et udvalg af lejligheder og fælles arealer, kælder, tagkonstruktion, varmecentral mm. Energikonsulenten vil give nærmere oplysninger i forhold til ejendommen størrelse og opbygning.

Energikonsulenten skal registrere de forskellige bygningsdeles isoleringsgrad og vurdere varmeanlægget og herefter beregne standardforbruget for ejendommen og beregne hvilke energibesparende foranstaltninger, der vil være rentable. Endvidere skal energikonsulenten vurdere, hvorvidt der er forslag eller forbedringer, der bør udføres i forbindelse med andre arbejder, der udføres på ejendommen.