Danske Bygningssagkyndige..er et netværk af danske uvildige byggesagkyndige, som tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærkning og købergennemgang i hele Danmark.

Energimærke til sommerhuse

Krav til energimærke for sommerhuse

Et energimærke på et sommerhus er lovpligtigt i modsætning til tilstandsrapporten. Dog er det kun lovpligtigt hvis det er et nyopført sommerhus. Så hvis du har fået opført et nyt sommerhus, så er der med andre ord ikke nogen vej uden om at du skal have lavet et energimærke på sommerhuset.

Energimærkets gyldighed

Ved salg eller udlejning må energimærket på huset ikke være mere end 5 år gammel, og yderligere har energimærker som er udført før 1. september 2006 kun gyldighed på 3 år. Så hvis dit energimærke er udført før 1. september 2006, så er det ikke længere gyldigt.

Såfremt energimærkningen sker i forbindelse med salg af dit sommerhus, vil du kunne spare penge ved at få udført tilstandsrapporten samtidig med energimærket. Vi giver gerne et pakketilbud, som er billigere end hvis du bestiller dem enkeltvis.

Forbered dig til mødet med os

Såfremt energimærkningen samtidig udføres med tilstandsrapport, er det nogle af de samme dokumenter, der skal anvendes.

Der skal som minimum bruges følgende:

  • BBR-ejermeddelelse. Bygningstegninger (plan, snit og facader)
  • Eventuel tidligere energimærkning.

Energimærkning af sommerhuse er forenklede

Energimærkningen for sommerhuse udføres efter en forenklet metode, og der udregnes ikke rentabilitet for energibesparende foranstaltninger, da dette vil være afhængigt af, hvilken anvendelse og brugsperioder sommerhuset har.
Såfremt det ønskes, eller der er særlige forhold der gør sig gældende, kan energimærket beregnes efter reglerne for enfamiliehuse; det vil sige, som om det er opvarmet gennem hele fyringssæsonen. I dette tilfælde beregnes honorarer typisk som for enfamiliehuse.