Danske Bygningssagkyndige..er et netværk af danske uvildige byggesagkyndige, som tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærkning og købergennemgang i hele Danmark.

Tilstandsrapport

Med en tilstandsrapport er det muligt, at du som sælger kan frigøre dig for dit 10-årige mangelansvar, såfremt du overfor køber forelægger en tilstandsrapport samt tilbud på en ejerskifteforsikring.

Når du køber hus, skal du være opmærksom på, at du med en tilstandsrapport får mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring (Ejerskifteforsikring kræver siden 1 maj 2012 også et eleftersyn). Denne forsikring vil dække eventuelle skjulte fejl og mangler i op til 10 år. Køber og sælger deler udgiften hertil.

En tilstandsrapport beskriver bygningens tilstand og afdækker synlige skader, der i væsentlig grad nedsætter bygningens funktion eller værdi.

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men der findes næppe mange sælgere i dag, som ikke ønsker at sikre sig mod sit ellers mangeårige mangelansvar.

Samtidig findes der nok heller ikke mange købere, som ikke ønsker at få overblik over bygningens fysiske tilstand inden den store beslutning om et køb træffes.

Uanset hvordan huset handles, er det vigtigt, at der udarbejdes en tilstandsrapport af en kvalificeret bygningssagkyndig, som er uvildig i sin bedømmelse af ejendommen.

En tilstandsrapport udarbejdes på baggrund af en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele.

En tilstandsrapport skal give et realistisk billede og bidrage til en handel uden skuffede forventninger. Køber ved, hvad han køber og sælger ved, hvad han sælger.

Formål med en tilstandsrapport

En tilstandsrapport har til formål at beskrive i hvilket omfang, bygningens fysiske tilstand er ringere, end tilstanden i tilsvarende, intakte bygninger af samme alder.

En tilstandsrapport afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion eller værdi nævneværdigt. Endvidere afdækkes tegn på skader eller fysiske forhold, der giver en nærliggende risiko for, at der vil kunne udvikles en skade.

Pris for tilstandsrapport

De maksimale priser for udarbejdelse af en tilstandsrapport reguleres af Erhvervs- og Byggestyrelsen, men der er ingen grænser for hvor billig en tilstandsrapport må tilbydes.

Ønsker du at få oplyst en konkret pris for en tilstandsrapport på din bolig så bedes du udfyldes formularen til højre og angive areal og opførelsesår.