Danske Bygningssagkyndige..er et netværk af danske uvildige byggesagkyndige, som tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærkning og købergennemgang i hele Danmark.

Energimærke til en-families huse og rækkehuse

Krav til energimærke for en-families huse og rækkehuse

Der skal udarbejdes et energimærke for alle en-familiehuse og rækkehuse, når de sælges eller udlejes. Så skal du til at sælge dit hus eller leje det ud, så skal du sørge for at få lavet et energimærke. Bruger du en ejendomsmægler, så må ejendomsmægleren ikke markedsføre dit hus før energimærket er klar.

Et energimærke for et rækkehus udarbejdes normalt enkeltvist, men der kan også udarbejdes et energimærke for den samlede bebyggelse.

Et energimærke på et hus er lovpligtigt i modsætning til tilstandsrapporten. Såfremt du som sælger eller ejer ikke får udarbejdet energimærket, har køberen ret til at få dette udarbejdet på din regning. Så hvis du skal sælge dit hus, så er der med andre ord ikke nogen vej uden om at du skal have lavet et energimærke på huset.

Energimærkets gyldighed

Ved salg eller udlejning må energimærket på huset ikke være mere end 5 år gammel, og yderligere har energimærker som er udført før 1. september 2006 kun gyldighed på 3 år. Så hvis dit energimærke er udført før 1. september 2006, så er det ikke længere gyldigt.

Såfremt energimærkningen sker i forbindelse med salg af dit hus, vil du kunne spare penge ved at få udført tilstandsrapporten samtidig med energimærket. Vi giver gerne et pakketilbud, som er billigere end hvis du bestiller dem enkeltvis.

Forbered dig til mødet med os

Hvis energimærket udføres sammen med tilstandsrapporten, er det nogle af de samme dokumenter vi skal bruge. Følgende bør foreligge - gerne i kopi:

  • BBR-ejermeddelelse.
  • Bygningstegninger (plan, snit og facader)
  • Seneste årsopgørelser for forbrug af el, vand og varme.
  • Eventuel tidligere energimærkning.
  • For bygninger med hulmur, hvor der er givet bygge tilladelse før 1. februar 1979, skal der foreligge dokumentation for hulmursisolering i form af attest fra autoriseret isolatør, ellers skal energikonsulenten, med ejers tilladelse, udføre en undersøgelse af hulmursisoleringen.
  • Attester for eftersyn og målinger på olie- eller gasfyr eller andre varmekilder.

Såfremt materialet er afleveret til ejendomsmægleren, vil mægleren normalt fremsende kopier til energikonsulenten forud for besigtigelsen, såfremt de får besked herom. Yderligere er vores energikonsulent forpligtiget til at opbevare materialet og dokumentationen for energimærket på dit hus i 6 år

Selve gennemgangen af huset

Når vores beskikkede energikonsulent kommer på ejendommen, foretages en registrering af bygningen, og de dele der ikke fremgår af tegningerne måles op.

Energikonsulenten registrerer de forskellige bygningsdeles isolerings grad og vurderer varmeanlægget. Derefter beregner energikonsulenten standardforbruget for ejendommen og beregner, hvilke energibesparende foranstaltninger, der vil være rentable. Endvidere skal energikonsulenten vurdere, hvorvidt der er forslag eller forbedringer, der bør udføres i forbindelse med andre arbejder, der udføres på ejendommen. Spørg gerne vores beskikkede energikonsulent om hvordan man evt. kan forbedre energimærket. Vi hjælper gerne med at foreslå energiforbedrende ændringer.