Danske Bygningssagkyndige..er et netværk af danske uvildige byggesagkyndige, som tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærkning og købergennemgang i hele Danmark.

Køberrådgivning

At købe hus er for mange mennesker den største investering man foretager i sit liv. Derfor er det vigtigt, at man tager den rette beslutning.

Køberrådgivningen fjerner din tvivl

Som hjælp til dig med at træffe den optimale beslutning, kan vores køberrådgivning være en god løsning. En købergennemgang skaber et godt overblik over husets nuværende stand. Ved købergennemgangen vil vi foretage en grundig gennemgang af huset. Vores rådgiver vil kunne besvare evt. spørgsmål du har til tilstandsrapporten og boligen, og du vil kunne få afdækket andre emner, som måske ikke er medtaget i rapporten. Dette kan f.eks. omfatte slid, vedligeholdelsesstand samt forventede restlevetider på bygningsdele som døre, gulve, tage, vinduer osv. Noget som man normalt ikke vil kunne vurdere selv. Dertil kan du få et overblik over alvorsgaden og omfanget af de skader som er nævnt i tilstandsrapporten. Derfor er vores erfarne bygningssagkyndige gode at konsultere inden beslutningen skal tages.

Såfremt du ønsker det, kan vi efter købergennemgangen udarbejde et notat, hvori tilstandsrapporten kommenteres og suppleres med egne iagttagelser.

Købergennemgangen hjælper dig til en bedre bolig

En køberrådgivning har ud over ovenstående endvidere til formål at informere dig som køber om følgende:

  • Hvordan ejendommens nuværende stand kan bibeholdes.
  • Hvordan ejendommens nuværende situation kan forbedres.
  • Hvordan mulighederne er for eventuelle bygningsforandringer.
  • Hvilke bygningsdele, der skal renoveres inden for de næste 5-10 år.

Formålet men en køberrådgivning er IKKE at kritiserer den allerede udarbejdede tilstandsrapport, men at give større overblik over rapporten, samt give andre informationer, der normalt ikke medtages i tilstandsrapporter.

Pris for købergennemgang

Prisen er 3.150 kr. inkl. moms plus kørsel efter statens takster for kørsel og øvrige udlæg.