Danske Bygningssagkyndige..er et netværk af danske uvildige byggesagkyndige, som tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapport, energimærkning og købergennemgang i hele Danmark.

Skimmelsvamp rådgivning

Danske Bygningssagkyndige tilbyder byggeteknisk rådgivning i forbindelse med opsporing, test og forebyggelse af skimmelsvamp.

I de senere år har angreb af skimmelsvamp i bygninger fået stor bevågenhed i medierne. Skoler, offentlige bygninger, private huse og lejligheder har måttet fraflyttes under udbedring af skaderne. Desuden er der eksempler på, at hele bygninger er blevet nedrevet pga. svampeangreb.

Mange typer skimmelsvampe er sundhedsskadelige og allergifremkaldende, og er man først blevet allergisk, kan man få voldsomme reaktioner på disse skimmelsvampe.

Skimmelsvamp undersøgelse og rådgivning

Danske Bygningssagkyndige I/S tilbyder at analysere og kategorisere skimmelsvampevæksten, undersøge omfanget, påpege skadesårsagerne og give et overslag over de nødvendige, forebyggende foranstaltninger.

Den landsdækkende byggetekniske rådgivning omkring skimmelsvamp udføres for kr. 4.000,- inkl. moms, hvortil kommer udlæg til evt. mycometer tests.

Prisen dækker undersøgelse af et hus eller lejlighed med et boligareal indtil 200 m². For større huse eller flere lejligheder i samme bygning aftales prisen nærmere med den bygningssagkyndige.

Der udarbejdes en skriftlig rapport om undersøgelsen og anbefalingerne.

Yderligere rådgivning tilbydes efter medgået tid

Årsag til vækst af skimmelsvamp

Skimmelsvamp udvikles og vokser i fugtigt miljø. Det fugtige miljø kan forekomme såvel i de synlige som i de skjulte bygningskonstruktioner. De fugtige miljøer opstår typisk, hvor varm rumluft møder kolde flader, eller hvor bygningsdelene opfugtes som følge af indtrængende vand, udsivende vand eller opsuget vand. Mange skimmelsvamp angreb skyldes byggetekniske fejl eller skader på bygningsdele. 

Skimmelsvamp opstår typisk som følge af: